top of page

Биз жөнүндө

«Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду» ачык акционердик коому 2022-жылдын 17-мартында түзүлгөн  Кыргызстандын туризм индустриясын туруктуу өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү.

Фонд төмөнкүлөрдү аткарат:

  • региондордо туристтерди кабыл алуу үчүн инфраструктуранын абалын жакшыртуу;

өлкөбүздүн алыскы аймактарында кошумча жумуш орундарын түзүү;

  • калктын социалдык жактан аялуу катмарын, тактап айтканда аялдарды окутуу программаларын жана мастер-класстарды өткөрүү аркылуу колдоо, ошондой эле туристтик жайлардын базасында калктын иш менен камсыз болушун жогорулатуу;

  • калктын билим деңгээлин жана туризм тармагында көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу;

  • турлардын географиясын кеңейтүү жана жагымдуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү туристтик продуктыларды түзүү;

  • өлкөгө келген туристтердин санын сапаттык жактан көбөйтүү;

  • Кыргызстандын имиджин эл аралык аренада көтөрүү.

БИЗДИН ТОП

bottom of page