top of page

Лекциялар

 1. Туризмди өнүктүрүүгө улуттук кызыкчылык

 2. Маданий жана чыгармачыл тармактар: Кыргыз Республикасынын сунушу 

 3. Туруктуу туризм: Кыргыз Республикасында кантип өнүктүрүү керек 

 4. Кыргыз Республикасынын туруктуу туризмине кызыкдар тараптар 

 5. Бактыңызга инвестиция салыңыз: Туризм Фондунун долбоорлору  

Семинарлар

 1. Кайдзен - Япониянын башкаруу системасы: туризмдеги тейлөөдөн меймандостукка чейин 

 2. Agile - башкаруунун жаңы маданияты

 3. Supply Chain Management  жана Logistics 

 4. Операцияларды башкаруу: "4Ps"

Тренингдер

 1. Маркетинг: кардарларды тартуу жана кармап туруу

 2. Бизнес моделдерин түзүү: стратегиялык пландаштыруу 

 3. Кантип бизнес план түзсө болот?   

 4. Компаниянын презентациясын жана продукциясын кантип даярдоо керек?

 5. Корпоративдик башкаруунун негиздери: Артыкчылыктарды түшүнүү    

 6. Корпоративдик катчынын ролу: Кыргыз Республикасынын реалдуулугу 

Мастер класстар

 1. Иштин өндүрүмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн Google Drive'да кантип иштөө керек.

 2. Долбоорлорду жана иш агымын башкаруу үчүн Канбан столу 

 3. Өз алдынча веб-сайттарды түзүү: арзан жана тез 

 4. Жаңы баштагандар үчүн мейманкана кызматтары: эл аралык жана ички иштер 

Билим берүү

Курска суроо-талап 

Суранычыңыз үчүн рахмат

bottom of page